ĐÂY LÀ NHỮNG SCREENSHOT CHỨNG MINH BẢN QUYỀN VÀ TÁC QUYỀN BÀI THÁNG SÁU TRỜI MƯA LÀ CỦA NHẠC SĨ HOÀNG THANH TÂM VÀ THI SĨ NGUYÊN SA TRÊN KÊNH YOUTUBE.
????????????ĐÂY LÀ NHỮNG SCREENSHOT CHỨNG MINH BẢN QUYỀN VÀ TÁC QUYỀN BÀI THÁNG SÁU TRỜI MƯA LÀ CỦA NHẠC SĨ HOÀNG THANH TÂM VÀ THI SĨ NGUYÊN SA TRÊN KÊNH YOUTUBE.
*****************************************************
TRUNG TÂM BẢO VỆ QUYỀN TÁC GIẢ ÂM NHẠC VIỆT CÓ TRỤ SỞ Ở HÀ NỘI, VIỆT NAM, VIẾT TẮC LÀ VCPMC (XIN XEM HÌNH) ĐÃ CLAIM VỚI YOUTUBE NHẠC PHẨM THÁNG SÁU TRỜI MƯA LÀ BẢN QUYỀN CỦA HỌ. NHƯNG KHI NS HOÀNG THANH TÂM TRANH ĐẤU (FOUGHT BACK) VÀ LIÊN HỆ TRỰC TIẾP VỚI YOUTUBE THÌ HỌ ĐÃ “NHẢ” RA VÀ KHÔNG CLAIM BÀI HÁT NÀY LÀ CỦA HỌ NỮA. (XIN XEM HÌNH “ANNOUNCEMENT ABOUT DETAILS IN THIS VIDEO CLIP”)
(VÀ ĐÂY THẬT SỰ CŨNG CHỈ LÀ MỘT TRONG RẤT NHIỀU BÀI HÁT CỦA HOÀNG THANH TÂM BỊ RƠI VÀO TRƯỜNG HỢP NÊU TRÊN!)
ĐIỀU NÀY ĐỒNG NGHĨA VỚI VIỆC “CỤC BẢO VỆ TÁC QUYỀN TÁC GIẢ” Ở VIỆT NAM ĐÃ KHÔNG “BẢO VỆ” TÁC QUYỀN CHO TÁC GIẢ MÀ CÒN “PHỔNG TAY TRÊN” LUÔN TÁC QUYỀN CỦA TÁC GIẢ?!!
LÝ LUẬN CỦA CÁC TRUNG TÂM “BẢO VỆ BẢN QUYỀN” LÀ BỞI VÌ HỌ ĐÃ MUA MỘT BẢN QUYỀN SẢN PHẨM NÀO CỦA TRUNG TÂM X NÀO Ở MỸ CHẲNG HẠN, CÓ BÀI HÁT CỦA MỘT NHẠC SĨ NÀO ĐÓ, DO MỘT CA SĨ NÀO ĐÓ HÁT, THÌ HỌ CHO RẰNG HỌ ĐÃ ĐƯỢC LÀM CHỦ BÀI HÁT ĐÓ VÀ CÓ QUYỀN THU TÁC QUYỀN TỪ NHỮNG AI HÁT BÀI HÁT ĐÓ. TRONG KHI NGƯỜI NHẠC SĨ CHƯA BAO GIỜ CHO PHÉP HAY BÁN BẢN QUYỀN BÀI HÁT ĐÓ CHO HỌ!!!
NÓI VÍ DỤ RIÊNG VỀ TRƯỜNG HỢP CỦA TÔI, KHI TÔI BÁN NHỮNG MASTER NHẠC HOÀNG THANH TÂM CHO TRUNG TÂM GIÁNG NGỌC, DIỄM XƯA HAY LÀNG VĂN VV BÊN MỸ…. LÀ TÔI CHỈ BÁN CÁI SẢN PHẨM MASTER GỒM NHỮNG BÀI HÁT TÔI ĐÃ TRẢ TIỀN CHO CA SĨ ĐỂ THỰC HIỆN RA CÁI ALBUM ĐÓ VÀ DĨ NHIÊN TÔI VẪN LÀ CHỦ TÁC QUYỀN CỦA NHỮNG BÀI HÁT NẰM TRONG CÁI MASTER ĐÓ!
TÓM LẠI TÔI, NS HOÀNG THANH TÂM THA THIẾT YÊU CẦU NHỮNG TRUNG TÂM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN TÁC QUYỀN ÂM NHẠC Ở VIỆT NAM, XIN HÃY ĐỐI XỬ VỚI NHỮNG NHẠC SĨ SÁNG TÁC CHÚNG TÔI Ở HẢI NGOẠI CŨNG NHƯ TRONG NƯỚC MỘT CÁCH VĂN MINH VÀ CÔNG BẰNG ĐỂ CÙNG GÓP CHUNG BÀN TAY GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY NỀN ÂM NHẠC VIỆT NAM NGÀY CÀNG VỮNG MẠNH, TƯƠI ĐẸP CHO QUÊ HƯƠNG VÀ CHO NHỮNG THẾ HỆ CON CHÁU CHÚNG TA MAI SAU.
KÍNH BÁO,
SYDNEY NGÀY 31/07/2021
NS HOÀNG THANH TÂM
Đăng bởi : Quốc Bảo | 03:08 2/08/2021
THÔNG TIN